Esant nesklandumams, laikinai naudokitės senąja BNS naujienų bazės versija adresu old.bns.lt. Atsiprašome už nepatogumus!

Privatumo taisyklės

BENDRA INFORMACIJA

UAB „BNS“ šiomis privatumo taisyklėmis nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, naudojantis bns.lt ir bnsplius.lt interneto svetainėmis (toliau - „Svetainės“), bet kokiu įrenginiu.

Duomenų valdytojo rekvizitai

UAB „BNS“
Buveinės adresas: Kęstučio g. 25, LT-08121 Vilnius
Tel. +370 5 205 85 01
El. paštas: [email protected]

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME IR KAM NAUDOJAME?

Neregistruoti vartotojai

Mes nefiksuojame ir nerenkame jokių asmeninių neregistruotų Svetainių lankytojų duomenų, išskyrus IP adresą. IP adresas fiksuojamas saugant lankomumo statistiką ir naudojamas tik apibendrintai statistinei informacijai.

Serveris į neregistruoto vartotojo kompiuterį įrašo sesijos slapuką, kurį interneto naršyklė pašalina pasibaigus sesijai. Jis naudojamas įsiminti vartotojo pasirinkimus sesijos metu.

Registruoti vartotojai

Registracijos metu Jūs mums pateikiate šią asmeninę informaciją:

 1. 1. Vardą
 2. 2. Pavardę
 3. 3. Telefono numerį (jei tai asmeninis)
 4. 4. Elektroninio pašto adresą (jei tai asmeninis)

Šią asmeninę informaciją naudojame tokiais tikslais:

 1. 1. Telefono numeriu galime pasinaudoti susisiekti dėl paslaugos teikimo sąlygų.
 2. 2. Elektroniniu paštu galime susisiekti dėl paslaugos teikimo sąlygų ar naujų paslaugų.

Kokius Jūsų duomenis fiksuojame?

 1. 1. Mes fiksuojame registruotų vartotojų lankymosi statistiką, kad galėtume geriau pritaikyti Svetainių funkcijas ir turinį vartotojų poreikiams. Šią informaciją saugome dvejus metus.
 2. 2. Saugumo audito sumetimais mes fiksuojame prisijungimus prie Jūsų paskyros, susiedami juos su IP adresu. šią informaciją saugome dvejus metus.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Jūsų asmeninių duomenų neperduodame jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus teisėsaugos institucijoms ir tik pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jūsų duomenis saugosime 2 metus po sutarties su Jūsų atstovaujama įmone nutraukimo arba Jūsų paskyros galiojimo pabaigos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

 1. 1. Jūs galite susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
 2. 2. Jūs galite paprašyti pataisyti ar pakeisti savo duomenis.
 3. 3. Jūs galite paprašyti pašalinti savo duomenis nedelsiant.
 4. 4. Jūs galite atsisakyti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tesioginės rinkodaros, susijusios su UAB „BNS“ paslaugomis, tikslu, parašydami laišką el.paštu [email protected] arba paskambindami telefonu +370 52 05 85 01.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu Kęstučio g. 25, Vilnius; el. paštu: [email protected].

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

BNS Sprintas

Norėdami ištrinti savo duomenis IOS arba Android programėlėse, parašykite laišką el.paštu [email protected] arba paskambindami telefonu +37052 05 85 01.

Slapukų informacija